Služby

Výkopy provádíme nejen minibagrem, ale i bagrem a JCB. Provádíme výkopy základů domů, různých staveb, plotů, inženýrských přípojek, svahování terénu, výkopy sklepů, bazenů, jímek, kopání podél obvodových zdí, drenáže.

Firma PAKK Petra Kukly se specializuje na likvidaci odpadu. Odpady odvážíme v kontejnerech s vozidly Avia. Odvážíme stavební sutě, oddělené frakce betonu, cihly, střešní tašky, keramické výrobky, železobeton, zeminu atd. Kontejnery máme v několika velikostech.

Rádi Vám dopravíme stavební materiál na určené místo. Přepravujeme písek, beton, kačírek, štěrky, zeminu, mulčovací kůru, palivové dřevo a mnohé další.

Pro podrobnější ceny se podívejte na záložku ceník.

Rádi bychom Vás upozornili na ustanovení § 12, odst. (4), zákona č.185 / 2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů:


Dnes již tedy dávno nestačí
, že se firma, která Vám nabízí odvoz Vašeho odpadu, prokáže pouze Živnostenským listem pro "Nakládání s odpady" (příp. výpisem z OR). Takováto firma nemůže Váš odpad přebírat do svého vlastnictví například tím, že Vám naúčtuje odvoz a likvidaci odpadu apod.

Rovněž např. stavební firma není jednoduše oprávněna naložit, odvézt a zlikvidovat Váš odpad, ledaže se jedná o odpad, který vznikl až při její stavební činnosti na Vaši objednávku. Stejně tak nemůže Váš odpad jednoduše bez oprávnění převzít např. správcovská firma, jejímž úkolem by bylo zajistit jeho odvoz a likvidaci (účtovat zde může pouze např. zprostředkování této služby) atd.

Doporučujeme Vaší pozornosti i další ustanovení zákona č.185 / 2001 Sb. O odpadech... v platném znění, která by se mohla týkat Vašich odpadů, protože maximální výše případných pokut podle tohoto zákona se pohybuje od 300 tis. do 50 mil. korun.

Samozřejmě, že Vám, pokud se obrátíte na Petr Kukla PAKK, vždy zaručujeme postup přísně v souladu s platnými zákony, a to především tak, aby byla vyloučena možnost jakéhokoli Vašeho postihu v souvislosti s našimi službami.
Věříme, že Vám výše uvedené řádky pomohly přes svoji evidentní nezáživnost alespoň částečně se orientovat v některých ustanoveních zákona O odpadech…, která se svými dopady nevyhnou žádnému původci odpadů

Technické údaje:

Ostatní odpady:

Nabízíme

  • půjčování kontejnerů
  • odvoz odpadu
  • ekologická likvidace odpadů
  • kácení stromů a keřů