Ceník

Ekologická likvidace a odvoz odpadů
Petr Kukla – PAKK
Oprávněná osoba k nakládání s odpady pod Čj. S-MHMP-578228/OZP-VIII-144/R-194/2014/Ži
identifikační číslo zařízení pro likvidaci odpadu CZA 00097
ID schránky: mvc3nj5
tel. 777 12 12 21
www.odpad-kontejnery.cz

Kvůli neustále rostoucím cenám nafty, se mohou ceny dle aktuálního ceníku lišit

Stavební odpady a zemina

kód odpadu Velikost kontejnerů a druhy přijímaných odpadů cena bez DPH /kontejner
kontejner 2m3 = 3 t  (nad 3 t nebo při znečištění  odpadu  příplatek) 2 500,0 Kč
kontejner 3m3 = max 4,5 t
170107 Čistá stavební suť , směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků (nesmí obsahovat papír,dřevo,lepenku,sádrokarton,polystyrén atd.) 2 700,0 Kč
Stavební suť znečištěná - sádrokarton, Ytong 3 200,0 Kč
170101  Beton a železobeton (jednotlivé kusy nesmějí být větší 45 cm a nemůže obsahovat ostatní části čisté suti) 2 700,0 Kč
Čistá zemina, výkopová,  zahradní – ornice 2 500,0 Kč
kontejner 6 m3 max 6 t 5 000,0 Kč
čistá stavební suť, beton a železoben, zemina
Přistavení kontejneru nad 10 km příplatek dle najetých kilometrů 38,0 Kč
Ostatní odpady cena bez DPH /kontejner
kontejner 3 m3 = max 1 tuna nad 1 t příplatek 300 kč/100Kg 4 500,0 Kč
150106 Směsné obaly papír, plast, polystyrén 4 500,0 Kč
200307 Objemný odpad skříně, dřevo,železo 4 500,0 Kč
200201  Biologický odpad – stromy, větve, tráva, listí atd 2 800,0 Kč
cena bez DPH /1 kg
170605  + 170601 Stavební a izolační materiály  obsahující azbest cena za 1 kg 7,0 Kč
doprava 2 300,0 Kč
kontejner 6 m3nad 1,5 t příplatek 300 kč/100Kg cena bez DPH /kontejner
směsné obaly, objemný odpad, papírové a lepenkové obaly 5 200,0 Kč
 Biologický odpad – stromy, větve, tráva, listí atd 3 500,0 Kč
Přistavení kontejneru nad 10 km příplatek dle najetých kilometrů        38,0 Kč
kontejner 9 m3 - 14 m3= max 1,5 t nad 1,5 t příplatek 300 kč/100Kg
6 000,0 Kč
přijímané odpady :
150106  Směsné obaly 6 000,0 Kč
200307 Objemný odpad 6 000,0 Kč
200201 Biologický odpad – stromy, větve, tráva, listí atd 4 000,0 Kč
Přistavení kontejneru nad 10 km příplatek dle najetých kilometrů       38,0 Kč
MJ Ceník uložení inertních odpadů a bioodpadu
t Pařezy, kořeny 1950,0 Kč
t Výkopová zemina, kameny 420,0 Kč
t stavební suť 480,0 Kč
Doprava cena za km     38,0 Kč
hodinová sazba vozidla s řidičem 1 200,0 Kč
čekání, nakládání, manipulace - každá započatá 1/4 hod   300,0 Kč

O víkendu a státních svátcích účtujeme příplatek 300 Kč bez DPH ke každému kontejneru i dopravě

Odpad nesmí být znečištěn látkami způsobujícími jejich nebezpečnost,
nesmí obsahovat azbest,chemikálie a další odpady zakázané ukládat na skládky
všech skupin. Pokud budou rozdíly mezi deklarovanými a skutečnými vlastnosti
odpadu budou k ceně odpadu naúčtovány případné sankce a náhrada škody
správce skládky, případné příplatky za překročení množství odpadu.

V případě pronájmu kontejneru na dobu delší než 2 dny bez vyvezení, účtujeme 100,- Kč za každý další den bez DPH.

Kontejnery přistavujeme a odvážíme dle telefonické objednávky

Doprava  a prodej stavebních materiálů:  (dle  skutečné váhy) cena bez DPH od/ tuna
MJ/t
t Písek 0- 08 zásypový tříděný 300,00 Kč
t Písek 04 betonový 350,00 Kč
t Písek maltový 400,00 Kč
t Písek křemičitý bílý PR 30/31 1 100,00 Kč
t Kačírek praný 4-8 mm od 540,00 Kč
t Kačírek praný 8-16 mm od 540,00 Kč
t Recykláty suťové a betonové od 40-200 Kč
t Štěrky-  lomový kámen 4-8 ,2-5 mm od 650,00 Kč
t Štěrky- lomový kámen 8-16, 16-32, 32-63 mm od 560,00 Kč
t Štěrky- lomový kámen 0-32, 0-63 mm od 530,00 Kč
m3 Zemina zahradní - ornice tříděná od 410,00 Kč
t Zemina - zahradní substrát pro trávníky (ornice, kompost, křemičitý písek) od 800,00 Kč
m3 Zemina - zásypová od zdarma
t Mulčovací kůra dle cenové nabídky od 2400,0 Kč
t Kompost zahradnický od 1 000,0 Kč
velkoobjemový vak Big Bag zástěra/výsypka 910x910x1200 200/ks
m3 Palivové a ostatní dřevo dle druhu od 2000,0 Kč
km Dovoz stavebních a ostatních materiálů     1 km od 38,0 Kč
hod. Doprava materiálu po Praze,   hodinová sazba od 1 200,0 Kč
hod. Vyklizení , nakládka a stěhování - 1 pracovník od 450,0 Kč
1 m3 Suť 1m3 - uložený na vozidle-základní cena od 900,0 Kč
1 m3 Ostatní odpad  1m3 uložený na vozidle - základní cena od 2 300,0 Kč
1 hod Doprava odpadu na sběrné dvory - vozidlko + řidič od 1 200,0 Kč
hod Kácení stromů a keřů, sekání trávy a zahrad od 550,0 Kč
hod Odbornější ruční práce od 600,0 Kč
hod Cenová nabídka, obhlídka terénu, zaměření od 1 200,0 Kč

 

Výkopové a stavební práce stavebními stroji značky BOBCAT ceny bez DPH
Smykový nakladač: 900kč/hod. 900,0 Kč
Bobcat S 175 SJC
Kombinovaná lopata se zuby š. 173 cm
Základní lopata hladká š 173 cm
Paletizační vidle  délky 91 cm
Délka s lopatou : 3309 mm
Šířka  s lopatou :1830 mm
Výška 1938 mm
Výsypná výška: 3002 mm
Pásový  minibagr: 900kč/hod. 900,0 Kč
Minibagr E 16
Lžíce se zuby  šíře 23 cm
Lžíce se zuby  šíře 50 cm
Hydraulická svahovací lžíce bez zubů šíře 100 cm
Výška 2157 mm
Délka: 1644 mm
Šířka  980 mm, při roztaženém podvozku 1363 mm
Maximální rypná hloubka : 2400 mm
Šířka výložníku 10,5 cm
Při použití bouracího kladiva příplatek  paušál za den 3 500,0 Kč
Při použití svahovky příplatek 100,0 Kč
Pásový  bagr Bobcat 430 : 1000kč/hod. 1000,0 Kč
Při použití bouracího kladiva příplatek  paušál za den 3 500,0 Kč
Při použití svahovky příplatek 100,0 Kč
Bobcat T 300
Pásový nakladač je vhodný pro zemní práce  a terénní úpravy s nestabilním podložím a sklonem .
1000,0 Kč
Manitou MLT 735
Teleskopický manipulátor - nakladač ,  je vhodný na stavbu, do zemědělství nebo nakládky či vykládky kamionů, díky výsuvnému ramenu není problém nakládat věci i v horším terénu nebo do výšek. Maximální délka vysunutého ramene je 6,9m a nosnost je 3500kg.  K nakladači máme dva komplementy:Lopata s příklopem CBG a Paletizační vidle
šířka stroje 2,45 m , délka bez adaptéru 4,79, výška bez majáku 2,3 m
1200,0 Kč
Traktorbagr JCB 3CX 4x4 1300,0 Kč
hmotnost 8 t, hloubka výkopu 6 m, průjezdní šířka 2,5 m
Mobilní dritič Jenz AZ 35 D - drcení bio odpadu
Toto zařízení se hodí pro drcení a kompostování materiálů jako je např. zahradní odpad, odpad z parků, odpad ze stříhání živých plotů,stromu a křovin, kořenových balů,rostlinných odpadů, listí, drcení starého dřeva a pařezů. cena dle dohody podle množství odpadu
Laserový grejdr – laser grader - laser rotary
Široká radlice s hydraulickým ovládáním umožňuje dokonale rovnat povrch, díky rotačnímu laseru je velice přesná a nabízí proto precizní práci. Dokáže rovnat povrch nejen do roviny, ale dá se nastavovat i přesný sklon radlice. Proto je velmi vhodný na rovnání tenisových kurtů, cest nebo rozhrnování štěrků.
250,0 Kč
Cepová sekačka – bush cutter
Pomocí cepové sekačky vyčistíme křoviny a malé stromky, čistí velké travnaté plochy, krajnice silnic, přístupové silnice. Dokáže posekat náletové keře i stromky.
250,0 Kč
Půdní fréza – Soil conditioner
Fréza je vhodná pro terénní úpravy, používá se například při srovnávání vyjetých kolejí, náspů nebo k provzdušnění půdy. Vytváří dokonalé podloží pro setbu a zatravňování.
250,0 Kč
Půdní Rotavátor -  Soil tiller
Zařízení pro úpravu terénu. Dokonale prokypří půdu až do hloubky 40cm. Je vhodný pro zakrývání stop po kolech, kypření půdy nebo rozbíjení hrud. Vytváří perfektní povrch pro sázení a setí.
250,0 Kč
vibrační deska 120 kg 750,0 Kč
Pěch vibrační 75 kg, benzín 750,0 Kč
Míchačka 230 V 300,0 Kč
Mitsubishi Fuso
Šířka 2,2 m
Délka 5,45 m
Výška 2,25
1 200,0 Kč
Mitsubishi  Fuso
Šířka 2,2 m
Délka 5,45m
Výška 2,25m
1 200,0 Kč
Avie D 120
Šířka 2,35
Délka 5,8
Výška 2,55
1 200,0 Kč
Doprava stavebních strojů:  (přistavení a odvoz) po Praze 6 a přilehlém okolí od 2 500,0 Kč

Sazby jsou uváděny bez DPH
Hodinové sazby lze upravit v závislosti na objemu a délce vykonávaných prací.
Pracujeme na celém území Prahy, specializace na Prahu 6 a okolí.

Nabízíme

  • půjčování kontejnerů
  • odvoz odpadu
  • ekologická likvidace odpadů
  • kácení stromů a keřů