Napište nám:


Pole označená * jsou povinná

Odvoz odpadu, odvoz suti

PAKK Petr Kukla

Tel.: 777 12 12 21

E-mail: pakk@seznam.cz

Provozní doba:
po předchozí domluvě NON-STOP

V Údolí 40/11, 165 00 Praha 6-Suchdol

Sídlo firmy v Praze

Kompletní ceník likvidace odpadů, doprava stavebních materiálů v Praze a okolí

Ceník v pdf

Ekologická likvidace a odvoz odpadů            
 Petr Kukla – PAKK           
Oprávněná osoba k nakládání s odpady pod Čj. S-MHMP-578228/OZP-VIII-144/R-194/2014/Ži            
identifikační číslo zařízení pro likvidaci odpadu CZA 00097            
ID schránky: mvc3nj5            
tel. 777 12 12 21            
www.odpad-kontejnery.cz           
www.praha-kontejnery.cz           
http://www.odvozsuti-praha.cz/           

Ceník likvidace odpadu – kontejnery vozidlem Avia           

Slevy a individualní ceny pro oblast Praha 6 a nejbližší okolí           

Stavební odpady a zemina            
Velikost kontejnerů a druhy přijímaných odpadů   cena bez DPH /kontejner       

kontejner 2m3  = 3 t (nad 3 t nebo při znečištění odpadu příplatek)   1 600,0 Kč       

kontejner 3m3 = 4,5 t    1 900,0 Kč       

kód odpadu   
170107   Čistá stavební suť , směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a          1 900,0 Kč
keramických výrobků (nesmí obsahovat papír,dřevo,lepenku,sádrokarton,
polystyrén atd.)                 
170101                                                           Beton a železobeton                               1 900,0 Kč
(jednotlivé kusy nesmějí být větší jak 1 m2 a nemůže obsahovat ostatní  
části čisté suti) 

Čistá zemina, výkopová, zahradní – ornice                               1 800,0 Kč       

kontejner 6 m3  max 6 t   3 500,0 Kč       
čistá stavební suť, beton a železoben, zemina            
Přistavení kontejneru nad 10 km příplatek    300,0 Kč        

Ostatní odpady   cena bez DPH /kontejner       
kontejner 3 m3 = max 1 tuna         nad 1 t příplatek 200 kč/100Kg      2 700,0 Kč       

150106                                                          Směsné obaly  papír, plast, polystyrén     2 700,0 Kč
170203  Plasty a plastové obaly                                                                               2 700,0 Kč
150101  Papírové a lepenkové obaly                                                                           2 700,0 Kč
200307 Objemný odpad   skříně, dřevo,železo 2 700,0 Kč
200201 Biologický odpad – stromy, větve, tráva, listí atd 1 800,0 Kč
cena bez DPH /1 kg
170605 + 170601 Stavební a izolační materiály obsahující azbest 5,0 Kč
doprava 1 900,0 Kč

kontejner 6 m3 nad 1,5 t příplatek 200 kč/100Kg   cena bez DPH /kontejner       
směsné obaly, objemný odpad, papírové a lepenkové obaly   3 300,0 Kč       
 Biologický odpad – stromy, větve, tráva, listí atd                         2 500,0 Kč       
Přistavení kontejneru nad 10 km příplatek    300,0 Kč        

kontejner 9 m3  - 14 m3= max 1,5 t      nad 1,5 t příplatek 200 kč/100Kg     4 100,0 Kč       přijímané odpady :           

150106  Směsné obaly                                                                                                       4 100,0 Kč
170203  Plasty a plastové obaly                                                                      4 100,0 Kč
150101  Papírové a lepenkové obaly                                                                                 4 100,0 Kč
200307 Objemný odpad    4 100,0 Kč

200201 Biologický odpad – stromy, větve, tráva, listí atd 2 900,0 Kč

Přistavení kontejneru nad 10 km příplatek    300,0 Kč        

   Odpad nesmí být znečištěn látkami způsobujícími jejich nebezpečnost,           
nesmí obsahovat azbest,chemikálie a další odpady zakázané ukládat na skládky            
všech skupin. Pokud budou rozdíly mezi deklarovanými a skutečnými vlastnosti            
odpadu budou k ceně odpadu naúčtovány případné sankce a náhrada škody            
správce skládky, případné příplatky za překročení množství odpadu.           

V případě pronájmu kontejneru na dobu delší než 2 dny bez vyvezení, účtujeme 100,- Kč za každý další den bez DPH.            

Kontejnery přistavujeme a odvážíme dle telefonické objednávky            
Ekologická likvidace a odvoz odpadů           
 Petr Kukla – PAKK           
Oprávněná osoba k nakládání s odpady pod Čj. S-MHMP-578228/OZP-VIII-144/R-194/2014/Ži            
identifikační číslo zařízení pro likvidaci odpadu CZA 00097            
ID schránky: mvc3nj5            
tel. 777 12 12 21            
www.odpad-kontejnery.cz           
www.praha-kontejnery.cz           
http://www.odvozsuti-praha.cz/           

 Doprava a prodej stavebních materiálů: (dle skutečné váhy)   cena bez DPH / tuna       

MJ/t
t Písek 0- 08 zásypový tříděný    220,0 Kč
t Písek 04 betonový          275,0 Kč
t Písek maltový                                                                             345,0 Kč
t Písek křemičitý bílý PR 30/31                                                                    700,0 Kč
t Kačírek praný 4-8 mm od 400,0 Kč
t Recykláty suťové a betonové od 30,0 Kč
t Štěrky- lomový kámen 4-8 ,2-5 mm od 460,0 Kč
t Štěrky- lomový kámen 8-16, 16-32, 32-63 mm od 445,0 Kč
t Štěrky- lomový kámen 0-32, 0-63 mm od 410,0 Kč
m3 Zemina zahradní - ornice tříděná od 300,0 Kč
m3 Zemina - zahradní substrát pro trávníky (ornice, kompost, křemičitý písek) od 600,0 Kč
m3 Zemina - zásypová od zdarma
t Mulčovací kůra dle cenové nabídky  od 750,0 Kč

velkoobjemový vak Big Bag zástěra/výsypka 910x910x1200   150/ks       

m3 Palivové a ostatní dřevo dle druhu od 1 000,0 Kč
km Dovoz stavebních a ostatních materiálů                       1 km od 28,0 Kč
hod. Doprava materiálu po Praze, hodinová sazba od 800,0 Kč

hod. Vyklizení , nakládka a stěhování - 1 pracovník od 280,0 Kč

1 m3 Suť 1m3 - uložený na vozidle-základní cena 660,0 Kč
1 m3 Ostatní odpad 1m3 uložený na vozidle - základní cena 880,0 Kč

1 hod Doprava odpadu na sběrné dvory - vozidlko + řidič 800,0 Kč

hod Kácení stromů a keřů, sekání trávy a zahrad od 350,0 Kč

Výkopové a stavební práce stavebními stroji značky BOBCAT    ceny bez DPH        

Smykový nakladač: 660kč/hod.    660,0 Kč        

"Bobcat S 175 SJC

Kombinovaná lopata se zuby š. 173 cm Základní lopata hladká š 173 cm Paletizační vidle délky 91 cm Délka s lopatou : 3309 mm Šířka s lopatou :1830 mm Výška 1938 mm Výsypná výška: 3002 mm "

Pásový minibagr: 660kč/hod.    660,0 Kč        

"Minibagr E 16

Lžíce se zuby šíře 23 cm Lžíce se zuby šíře 50 cm Hydraulická svahovací lžíce bez zubů šíře 100 cm Výška 2157 mm Délka: 1644 mm Šířka 980 mm, při roztaženém podvozku 1363 mm Maximální rypná hloubka : 2400 mm Šířka výložníku 10,5 cm "
Při použití bouracího kladiva příplatek paušál za den 1 500,0 Kč
Při použití svahovky příplatek 100,0 Kč

Pásový bagr Bobcat 430 : 750kč/hod.    750,0 Kč        
Při použití bouracího kladiva příplatek paušál za den   1 500,0 Kč       
Při použití svahovky příplatek   100,0 Kč        


"Bobcat T 300

Pásový nakladač je vhodný pro stavby, kde je ještě hlína nebo do obtížnějších terénů, pohyb na horším terénu je pro něj méně problémový než u kolových nakladačů. " 750,0 Kč
"Manitou MLT 735 Teleskopický manipulátor - nakladač , je vhodný na stavbu, do zemědělství nebo nakládky či vykládky kamionů, díky výsuvnému ramenu není problém nakládat věci i v horším terénu nebo do výšek. Maximální délka vysunutého ramene je 6,9m a nosnost je 3500kg. K nakladači máme dva komplementy:Lopata s příklopem CBG a Paletizační vidle šířka stroje 2,45 m , délka bez adaptéru 4,79, výška bez majáku 2,3 m" 800,0 Kč

"Laserový grejdr – laser grader - laser rotary

Široká radlice s hydraulickým ovládáním umožňuje dokonale rovnat povrch, díky rotačnímu laseru je velice přesná a nabízí proto precizní práci. Dokáže rovnat povrch nejen do roviny, ale dá se nastavovat i přesný sklon radlice. Proto je velmi vhodný na rovnání tenisových kurtů, cest nebo rozhrnování štěrků. " 250
"Cepová sekačka – bush cutter Pomocí cepové sekačky vyčistíme křoviny a malé stromky, čistí velké travnaté plochy, krajnice silnic, přístupové silnice. Dokáže posekat náletové keře i stromky. " 250,0 Kč
"Půdní fréza – Soil conditioner Fréza je vhodná pro terénní úpravy, používá se například při srovnávání vyjetých kolejí, náspů nebo k provzdušnění půdy. Vytváří dokonalé podloží pro setbu a zatravňování. " 250,0 Kč
"Půdní Rotavátor - Soil tiller Zařízení pro úpravu terénu. Dokonale prokypří půdu až do hloubky 40cm. Je vhodný pro zakrývání stop po kolech, kypření půdy nebo rozbíjení hrud. Vytváří perfektní povrch pro sázení a setí. " 250,0 Kč
vibrační deska 120 kg 650,0 Kč
Pěch vibrační 75 kg, benzín 690,0 Kč
Míchačka 230 V 160,0 Kč
Toalety - mobilní WC 1. měsíc v ceně zápůjčky je závoz a odvoz na stavbu a jedenkrát týdně servis 2 600,0 Kč
Toalety - mobilní WC 1. týden 1 600,0 Kč

"Mitsubishi Fuso

Šířka 2,2 m Délka 5,45 m Výška 2,25 " 800,0 Kč
"Avie D 60 Šířka 2,15 m Délka 5,65 Výška 2,39 " 800,0 Kč
"Avie D 120 Šířka 2,35 Délka 5,8 Výška 2,55

" 800,0 Kč

Doprava stavebních strojů: paušál přistavení 1200, Kč (přistavení a odvoz)   1 400,0 Kč       
Sazby jsou uváděny bez DPH           
Hodinové sazby lze upravit v závislosti na objemu a délce vykonávaných prací.            
Pracujeme na celém území Prahy, specializace na Prahu 6 a okolí.